Ο ΙΕΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Κυριακή, 23 Αυγούστου 2009

Ο ΙΕΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΝΑ ΚΥΜΑΤΙΖΕΙ

(C) ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΒΡΑΧΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΚΥΜΑΤΙΖΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ